Piipponen, Marko

10/05/2024

Tapaustutkimus: Lähdekriittisyys sanomalehtiaineistossa historiallisessa kriminologiassa


Käsittelen tapaustutkimuksessani Anilla Salomaan lyhytartikkelia Helsingin Sanomien uutiset historiallisen kriminologisen henkirikostutkimuksen lähteenä, joka käsittelee Helsingin Sanomien historiallisten rikosuutisten hyödyntämistä historiallisen kriminologian henkirikostutkimuksessa. Osoitan paperillani Salomaan lähestymistavan lähdeaineistoon olleen tutkimuksellisesti rohkea, mutta osittain puutteellinen lähdekritiikin puutteen vuoksi. Käsittelen paperissani sisällönanalyysin avulla miksi historiatutkimuksen lähdekritiikin omaksuminen, sekä rikosjournalismin historian ymmärtäminen on tärkeää, jotta sanomalehtiä voidaan hyödyntää oikeaoppisesti historiallisessa kriminologiassa. Esitän muutaman historiallisen esimerkin kautta, miten rikosuutisointi ei synny tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat monet asiat; muun muassa journalismin itsesääntely, poliittinen ulottuvuus ja lainsäädäntö. Tapaustutkimukseni edustaa monitieteellistä vuoropuhelua, joka pyrkii kaventamaan historiantutkimuksen sekä kriminologian välistä kuilua.

Viittaa: Piipponen, Marko 2024. Tapaustutkimus: Lähdekriittisyys sanomalehtiaineistossa historiallisessa kriminologiassa. Holistic Science Publications, Intellectual history archive, Finland.
https://www.holistic-science-publications.com/i-h-archive2/